IN 8 FASES NAAR GELUKZALIGHEID: DE YOGASOETRA’S

Yoga wordt soms met een religie vergeleken, omdat het een gevoel van verbondenheid met iets groters dan jezelf bevordert. De yogasoetra’s worden hierbij vaak als de bijbel gezien. Hoewel er overeenkomsten zijn, is yoga niet precies hetzelfde als een religie. Er zijn wel normen en waarden, maar het doel waar je naartoe werkt is vooral belangrijk. Maar wat is het doel van yoga en hoe bereik je dit?

Het woord ‘yoga’ wordt vaak uit het Sanskriet vertaald als union, eenheid van lichaam en geest. Er zijn verschillende historische Indiase stromingen die hun eigen interpretatie geven van hoe dit bereikt kan worden. Raja yoga is daar één van en vormt de basis voor veel moderne yogastijlen, zoals ashtanga en vinyasa. Patanjali, schrijver van het boek De Yogasoetra’s, heeft alle bestaande kennis over yoga voor het eerst opgeschreven. In 195 zinnen omvat hij de essentie van yogafilosofie en geeft daarbij de volgende definitie aan yoga: “The restraint of the modifications of the mind.” Oftewel: het bemeesteren van je geest. Het uiteindelijke doel van yoga is in een staat van kalme gelukzaligheid komen. Dit wordt ‘samadhi’ genoemd.

Het gedachtegoed achter yoga

Voor mij persoonlijk is samadhi bereiken niet de reden om aan yoga te doen, dat geldt waarschijnlijk voor verreweg de meeste yogi’s tegenwoordig. Toch is het interessant om wat meer te weten over het gedachtegoed achter yoga. Ook in het dagelijks leven kunnen we meerdere principes uit de yogasoetra’s toepassen. Neem bijvoorbeeld Sutra 2.33: “When presented with negative thoughts or feelings cultivate an opposite, elevated attitude. This is Pratipaksha Bhavana.” Als je je down, gestrest, eenzaam, hopeloos of ongerust voelt, breng dan de positiviteit terug. Neem een paar minuten de tijd om te bedenken of op te schrijven waar je dankbaar voor bent.

Een zuivere geest

In de yogasoetra’s worden acht fases beschreven om gelukzaligheid te bereiken. De fasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bereiden je allemaal op iets anders voor.

  1. Yamas zijn vijf ethische overwegingen in het contact tussen ons en de wereld om ons heen. Geweld, liegen, stelen, energieverspilling en hebzucht moeten worden vermeden. De yamas kunnen letterlijk worden genomen, maar ook breder geïnterpreteerd worden. Geweld omvat bijvoorbeeld niet alleen fysiek geweld tegen anderen, maar ook de manier waarop je over iemand denkt of praat en de manier waarop je over je eigen grenzen heen gaat. Stelen betekent niet alleen het stelen van iets materieels, je kan ook iemands tijd stelen als je te laat verschijnt op een afspraak. Hebzucht gaat naast het bezit van spullen ook over vast blijven houden aan bepaalde ideeën en emoties.
  2. Niyamas zijn vijf kwaliteiten die we willen omarmen om ons zelfbewustzijn te vergroten: reinheid, tevredenheid, discipline of eenvoud, zelfstudie en overgave aan iets groters dan onszelf. Reinheid gaat over de binnen- en buitenkant, dus niet alleen je lichaam en omgeving, maar ook je gedachten. Tevredenheid is één van de meest belangrijke aspecten van yoga; het leven accepteren zoals het nu is, ook als het niet perfect voelt. Zelfstudie is kijken naar jezelf zonder een waardeoordeel te hebben, maar ook het bestuderen van heilige teksten.
  3. Asanas zijn fysieke poses om het lichaam te reinigen van gifstoffen en dus gezonder te maken. Door de fysieke oefeningen zorgen we ervoor dat we discipline creëren, ons beter kunnen concentreren en makkelijker stil kunnen zitten. Asana betekent letterlijk ‘zithouding’. Patanjali geeft hier maar één instructie over in De Yogasoetra’s namelijk dat de houding stabiel en comfortabel moet zijn.
  4. Pranayama is het onder controle brengen van onze adem en daarmee de geest en onze emoties. Yogis geloven bovendien dat iedereen een vast aantal ademhalingen heeft in zijn leven en dat we ons leven kunnen verlengen door de ademhaling te verlangzamen. Pranayama kan geïntegreerd worden in de asanas of los beoefend worden.
  5. Pratyahara is het selectief uitschakelen van onze zintuigen. We brengen onze aandacht hiermee naar binnen, weg van externe prikkels. Door ons te scheiden van onze zintuigen kunnen we objectief naar onszelf en onze gewoontes kijken.
  6. Dharana is concentratie op één ding. Door onze gedachten op één specifiek mentaal punt te richten, zoals een energiecentrum in ons lichaam, leren we ons denkproces te vertragen.
  7. Dhyana is meditatie. In het begin is dit bijna hetzelfde als Dharana, maar dan voor langere tijd en ongestoord. Uiteindelijk is het een staat van bewustzijn zonder je ergens op te focussen.
  8. Samadhi is het einddoel van yoga. Het is verlichting, absorptie in het universele. In deze staat besef je je dat jij het goddelijke bent, verbonden met alle levende dingen in het universum. Als je samadhi eenmaal hebt bereikt, is je geest compleet gezuiverd en ben je bevrijd en verlost. Je ziet het leven en de realiteit precies voor wat het is, ongehinderd door gedachten, emoties, voorkeuren of afkeuren, plezier en pijn.

Dit artikel is op 4 april 2016 gepubliceerd op http://www.zenzoekers.nl.